Coaching dla firm – dlaczego w tym roku może być przydatny bardziej niż w poprzednich latach?

Postrzegany jako dyscyplina zarządzania coaching nie tylko sprzyja rozwojowi jednostki, ale również firmy, w której został wprowadzony. Wzmacnia umiejętności pracowników, podnosi morale, ale ma również wpływ na rozwój przedsiębiorstwa i jego wydajność.

Zmieniająca się rzeczywistość, sytuacje, na które jako jednostka nie mamy wpływu, sprawiają, że coraz częściej doświadczamy negatywnych uczuć. Brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niepewność kolejnych dni, konieczność przystosowania się do zmian sprawiają, że czujemy się niepewni i sfrustrowani. Kumulacja tak wielu negatywnych emocji z kolei przekłada się na pogorszenie zdrowia i jakości życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Zmiany, jakie niesie ze sobą wprowadzony przez polski rząd Polski Ład, pandemia, kiedy zostaliśmy zamknięci we własnych domach przy wzrastającym poczuciu izolacji, konieczność przebranżowienia, przejście z poziomu pracy stacjonarnej do poziomu pracy zdalnej sprawiły, że w głowach milionów Polaków pojawiło się pytanie o to, co dalej.

Nic tak nie niszczy kreatywności, wydajności, systematyczności, nic tak nie zamyka furki w kierunku rozwoju, jak negatywne emocje i brak pewności siebie. Mówi się, że człowiek w danej chwili może podlegać jednej emocji – dobrej lub złej, a to, na czym się koncentruje, rośnie, a dominujące myśli i emocje determinują jego rzeczywistość. Dlatego coaching czy to indywidualny z mentorem, czy też coaching dla firm we współczesnym świecie wydaje się już koniecznością. Dlaczego?

Przemawia za tym wiele aspektów. Jeśli celem firmy jest rozwój, zwiększenie wydajności, a co za tym idzie sukces finansowy, nie wydarzy się to bez pracowników zaangażowanych w swoją pracę, skoncentrowanych i lojalnych, których cele są spójne z celami firmy. I tu z pomocą przychodzi coaching wzmacniający niezbędne umiejętności pracowników, budujący zaufanie, zwiększający ich zaangażowanie. Co ważne, z atmosfery wrogości, poczucia ciągłej rywalizacji między pracownikami przeprowadza na wyższy poziom oparty za zaufaniu, współpracy, regularnym dzieleniu się doświadczeniami.

Coaching prowadzony w firmie przez certyfikowanych coachów ma na celu wzmocnienie w pracowniku wiary we własne możliwości i umiejętności, otwarcie go na nowe doświadczenia. Pokazuje i uczy, że warto aktywnie słuchać i zadawać pytania, opierać się na współpracy. Nabyte podczas sesji umiejętności sprawdzą się doskonale nie tylko w życiu zawodowym, ale również życiu prywatnym. Z pewnością niejeden z nas może przyznać, że negatywne emocje z pracy przeniósł do domu, co negatywnie odbiło się na nastroju i relacjach z bliskimi. Udział w sesjach coachingowych uczy radzenia sobie z negatywnymi emocjami i szukania sposobów na wyciszenie. Odnajdując swój cel, radząc sobie z negatywnymi emocjami i ciągłym stresem, mamy szansę na stanie się lepszą wersją samych siebie.

Stare powiedzenie mówi, że uczymy się całe życie. Dzięki temu poszerzamy swoje horyzonty, poznajemy siebie na nowo, rozwijamy się. Współczesna sytuacja na rynku pracy, duża konkurencja i konieczność przystosowywania się do dynamicznych zmian, sprawiają, że każdy może poczuć się poniekąd zagubiony i przytłoczony. Zmieniająca się specyfika pracy, konieczność przez firmy wdrażania zmian mogą dodatkowo potęgować uczucie niepewności, a tym samym zmniejszać morale pracowników. Wprowadzony coaching pozwoli nie tylko na poprawę skuteczności zawodowej pracowników, ale również na wypracowanie nowego modelu funkcjonowania. Coaching wprowadzony w firmie pozwala pracownikom nabyć nowych kompetencji w zakresie panowania nad emocjami, budowania relacji, efektywnego zarządzania czasem, zamiany negatywnych przekonań pozytywnymi, podejmowania decyzji, jak również odkrywania swojego potencjału.

„Jak się nie rozwijasz, to się zwijasz” można czasem usłyszeć w odniesieniu do prowadzenia biznesu, ale również w odniesieniu do kompetencji osobistych. Rozwój współczesnego świata jest procesem tak dynamicznym, który wymusza szybkie przystosowanie się do kolejnych zmian. W tym kontekście osoby, jak również firmy stawiające na coaching i stałe rozwijanie swoich kompetencji i umiejętności, mają największe szanse na rozwój, odkrycie swojego potencjału, zlikwidowanie swoich ograniczeń i wykorzystanie nadchodzących zmian na swoją korzyść.